ദർസ് 107 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 4)

ദൈവത്തോടുള്ള കടമയും സൃഷ്ടികളോടുള്ള കടമയും പരസ്പരം ലുബ്ധും പകയും അസൂയയും വിദ്വേഷവും വിരോധവുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് (നിങ്ങൾ) ഒന്നായിത്തീരുക. വിശുദ്ധ ഖുർആന്‍റെ ബൃഹത്തായ കല്പനകൾ രണ്ടെണ്ണം തന്നെയാണ്.‌ 1) ഒന്നാമത്തേത് സർവ്വാധിനാഥനായ അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഹീദും അവനോടുള്ള സ്നേഹവും അവന്റെ അനുസരണയുമാകുന്നു. 2) രണ്ടാമത്തേത്…

Continue Readingദർസ് 107 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 4)

ദർസ് 106 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 3)

സത്യസന്ധത പാലിക്കുവിൻ! സത്യസന്ധത പാലിക്കുവിൻ! എന്തെന്നാൽ, അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതെന്തെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന് അല്ലാഹുവിനെയും വഞ്ചിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അവന്‍റെ മുന്നിലും മർത്ത്യ കുതന്ത്രങ്ങൾ വിലപോകുമോ! അങ്ങേയറ്റം ഹതഭാഗ്യനായ മനുഷ്യൻ ദൈവം തന്നെയില്ലെന്നമട്ടിൽ തന്‍റെ നീചകൃത്യങ്ങൾ പാരമ്യതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നവൻ നാശത്തിനിരയാകുന്നു.…

Continue Readingദർസ് 106 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 3)

ഇവിടെ ഒരു ദൈവമുണ്ടോ?

Credits: NASA, ESA and J. Olmsted (STScI) അവലംബം: Is there a God? by Rafi Ahmed, Ph.D. at Annual West Coast USA Convention 2007. alislam.orgവിവർത്തനം : ഇബ്നു സബാഹ്. ദൈവാസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നാസ്തികരും ആസ്തികരും…

Continue Readingഇവിടെ ഒരു ദൈവമുണ്ടോ?

10-09-2021 ഖുത്ബ സംഗ്രഹം

സയ്യിദുനാ ഹദ്റത് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഖലീഫത്തുൽ മസീഹ് അൽഖാമിസ് അയ്യദഹുല്ലാഹ് യു.കെ ഇസ്ലാമാബാദിലെ മുബാറക്ക് മോസ്കിൽ നിർവഹിച്ച ജുമുഅ ഖുത്ബയുടെ സംഗ്രഹം തശഹ്ഹുദ്, തഅവ്വുദ്, സൂറ ഫാത്തിഹ എന്നിവ ഓതിയ ശേഷം ഹുസൂർ തിരുമനസ്സ് (അയ്യദഹുല്ലാഹ്) പറഞ്ഞു, ഹദ്റത്ത് ഉമർ(റ)ന്റെ ഖിലാഫത്തു…

Continue Reading10-09-2021 ഖുത്ബ സംഗ്രഹം

03-09-2021 ഖുത്ബ സംഗ്രഹം

സയ്യിദുനാ ഹദ്റത് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഖലീഫത്തുൽ മസീഹ് അൽഖാമിസ് അയ്യദഹുല്ലാഹ്  യു.കെ ഇസ്ലാമാബാദിലെ മുബാറക്ക് മോസ്കിൽ നിർവഹിച്ച ജുമുഅ ഖുത്ബയുടെ സംഗ്രഹം തശഹ്ഹുദ്, തഅവ്വുദ്, സൂറ ഫാത്തിഹ എന്നിവ ഓതിയ ശേഷം ഹുസൂർ തിരുമനസ്സ് (അയ്യദഹുല്ലാഹ്) പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ…

Continue Reading03-09-2021 ഖുത്ബ സംഗ്രഹം

ദർസ് 105 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 2)

..അനന്തരം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ പരിശുദ്ധമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും പവിത്ര വിചാരങ്ങളും പാവന വികാരങ്ങളും സംശുദ്ധമായ അഭിലാഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും അവയവങ്ങളിലൂടെയും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുകയും പരിപൂർത്തിയിലെത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകുന്നതിനായി അല്ലാഹുവിനോട് സർവ്വദാ ശക്തിയും സ്ഥൈര്യവും കേണപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവിൻ. തന്മൂലം നിങ്ങളുടെ സുകൃതങ്ങൾ അതിന്റെ…

Continue Readingദർസ് 105 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 2)

ദർസ് 104 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 1)

ഓ എന്‍റെ ജമാഅത്തിൽ ബയ്അത്ത് ചെയ്ത് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന എന്‍റെ മിത്രങ്ങളേ, അല്ലാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അവൻ സന്തോഷിക്കുന്ന സൽക്കർമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സൗഭാഗ്യമരുളുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആൾബലം തുച്ഛമാണ്. നിങ്ങൾ പുച്ഛത്തോടെ വീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പണ്ടുകാലം തൊട്ടേ നടന്നുവരുന്ന അല്ലാഹുവിന്‍റെ അതേ…

Continue Readingദർസ് 104 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 1)

ദർസ് 103 : രണ്ടുതരം ദൈവിക കല്പനകൾ & സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ നിർവ്വചനം.

രണ്ടുതരം ദൈവിക കല്പനകൾ ഇബാദത്തിനുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ കല്പനകൾ രണ്ടായി തരം തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.‌ ഒന്നാമത്തേത് ധനപരമായ ഇബാദത്തുകളും രണ്ടാമത്തേത് ശാരീരികമായ ഇബാദത്തുകളുമാകുന്നു. കയ്യിൽ ധനമുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയാണ് ധനപരമായ ഇബാദത്ത്. നിർദ്ധനർ അതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശാരീരിക ഇബാദത്തുകളും മനുഷ്യന് യുവത്വത്തിൽ തന്നെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വയസ്സ്…

Continue Readingദർസ് 103 : രണ്ടുതരം ദൈവിക കല്പനകൾ & സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ നിർവ്വചനം.

ദർസ് 102 : ഇഹലോകം സത്യവിശ്വാസിയുടെ തടവറ

'വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹീ ജന്നതാൻ' (തങ്ങളുടെ റബ്ബിന്‍റെ മഖാമിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് രണ്ട് സ്വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് - അറഹ്‌മാന്‍ 47) എന്ന സൂക്തത്തിന് വൈരുദ്ധ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലർ 'അദ്ദുന്യാ സിജ്നുല്ലിൽ മു‌അ്‌മിനീന്‍' (ഇഹലോകം സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് തടവറയാകുന്നു) എന്ന ഹദീസ് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതിന്‍റെ യഥാർത്ഥ…

Continue Readingദർസ് 102 : ഇഹലോകം സത്യവിശ്വാസിയുടെ തടവറ

ദർസ് 101 : യഥാർത്ഥ തഖ്‌വ

ഏതൊന്നിനാൽ മനുഷ്യൻ പ്രക്ഷാളനം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധനാക്കപ്പെടുന്നുവോ ആ യഥാർത്ഥ തഖ്‌വ ലോകത്തുനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. പ്രവാചകന്മാരുടെ ആഗമനോദ്ദേശ്യവും ആ തഖ്‌വ ഒന്നുതന്നെയാണ്. എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് 'ഖദ് അഫ്‌ലഹ മൻ സക്കാഹാ' (ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചവന്‍ വിജയം വരിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു - അശ്ശംസ്…

Continue Readingദർസ് 101 : യഥാർത്ഥ തഖ്‌വ