ദർസ് 111: ആദം സന്തതികൾക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ (സ) തിരുമേനിയല്ലാതെ ഒരു റസൂലോ ശിപാർശക്കാരനോ ഇല്ല

🔸" നീതിയോടും നിഷ്പക്ഷതയോടുംകൂടി മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മപഠനം നടത്തിയാൽ അവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതനിലയിലുള്ള വീരപുരുഷനായ നബി, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നബി, അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഉന്നത പദവിയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നബിയായി ഒരാളെ മാത്രമേ നാം അറിയുകയുള്ളൂ, നബിമാരുടെ നേതാവും ദൈവദൂതന്മാരുടെ അഭിമാനവും എല്ലാ…

Continue Readingദർസ് 111: ആദം സന്തതികൾക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ (സ) തിരുമേനിയല്ലാതെ ഒരു റസൂലോ ശിപാർശക്കാരനോ ഇല്ല

ദർസ് 110 : നമ്മുടെ നബി തിരുമേനി (സ) എത്രമേൽ ഉൽകൃഷ്ട പദവിയാർന്ന നബിയാകുന്നു!

"ഞാൻ എപ്പോഴും  അത്ഭുത ദൃഷ്ടികളോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്, 'മുഹമ്മദ്' എന്ന് പേരുള്ള ഈ അറബി പ്രവാചകൻ (ആയിരമായിരം സലാത്തും സലാമും അവിടത്തെമേൽ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ) എത്രമേൽ ഉൽകൃഷ്ട പദവിയാർന്ന നബിയാണ്! അവിടത്തെ ഔന്നത്യത്തിന്റെ അറ്റം കണ്ടെത്തുക അസാധ്യം തന്നെ! അവിടത്തെ ദിവ്യശക്തിപ്രഭാവം കണക്കാക്കുക മനുഷ്യന്റെ…

Continue Readingദർസ് 110 : നമ്മുടെ നബി തിരുമേനി (സ) എത്രമേൽ ഉൽകൃഷ്ട പദവിയാർന്ന നബിയാകുന്നു!

ദർസ് 109 : ശിർക്കിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക

പലതരത്തിലുള്ള ശിർക്ക് (ബഹുദൈവാരാധനകൾ) ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്തീയരും യഹൂദരും മറ്റ് ബിംബാരാധകരുമൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വലുതും വ്യക്തവുമായ ബഹുദൈവാരാധനയാണ്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യരെയോ ശിലകളേയൊ നിർജീവ വസ്തുക്കളേയോ ശക്തികളേയോ സാങ്കല്പിക ദേവീദേവതകളേയോ ദൈവമാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ബഹുദൈവാരാധന ഇന്നും ലോകത്ത് കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും;…

Continue Readingദർസ് 109 : ശിർക്കിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക

ദർസ് 108 : തെറ്റായ ഊഹങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക.

സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്‍റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ദൃഢബോധത്തിലേക്കും പിന്നെ അഭൗമിക അനുഭവ ജ്ഞാനത്തിലേക്കും മുന്നേറേണ്ടതാണ്. പ്രത്യുത വീണ്ടും ഊഹങ്ങളിലേക്കുതന്നെ ചായുകയല്ല വേണ്ടത്. ഓർമ്മിക്കുക, ഊഹം പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല. അല്ലാഹു അത് സംബന്ധമായി സ്വയം അരുൾ ചെയ്യുന്നു: إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي…

Continue Readingദർസ് 108 : തെറ്റായ ഊഹങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക.

ദർസ് 107 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 4)

ദൈവത്തോടുള്ള കടമയും സൃഷ്ടികളോടുള്ള കടമയും പരസ്പരം ലുബ്ധും പകയും അസൂയയും വിദ്വേഷവും വിരോധവുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് (നിങ്ങൾ) ഒന്നായിത്തീരുക. വിശുദ്ധ ഖുർആന്‍റെ ബൃഹത്തായ കല്പനകൾ രണ്ടെണ്ണം തന്നെയാണ്.‌ 1) ഒന്നാമത്തേത് സർവ്വാധിനാഥനായ അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഹീദും അവനോടുള്ള സ്നേഹവും അവന്റെ അനുസരണയുമാകുന്നു. 2) രണ്ടാമത്തേത്…

Continue Readingദർസ് 107 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 4)

ദർസ് 106 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 3)

സത്യസന്ധത പാലിക്കുവിൻ! സത്യസന്ധത പാലിക്കുവിൻ! എന്തെന്നാൽ, അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതെന്തെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന് അല്ലാഹുവിനെയും വഞ്ചിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അവന്‍റെ മുന്നിലും മർത്ത്യ കുതന്ത്രങ്ങൾ വിലപോകുമോ! അങ്ങേയറ്റം ഹതഭാഗ്യനായ മനുഷ്യൻ ദൈവം തന്നെയില്ലെന്നമട്ടിൽ തന്‍റെ നീചകൃത്യങ്ങൾ പാരമ്യതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നവൻ നാശത്തിനിരയാകുന്നു.…

Continue Readingദർസ് 106 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 3)

ദർസ് 105 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 2)

..അനന്തരം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ പരിശുദ്ധമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും പവിത്ര വിചാരങ്ങളും പാവന വികാരങ്ങളും സംശുദ്ധമായ അഭിലാഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും അവയവങ്ങളിലൂടെയും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുകയും പരിപൂർത്തിയിലെത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകുന്നതിനായി അല്ലാഹുവിനോട് സർവ്വദാ ശക്തിയും സ്ഥൈര്യവും കേണപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവിൻ. തന്മൂലം നിങ്ങളുടെ സുകൃതങ്ങൾ അതിന്റെ…

Continue Readingദർസ് 105 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 2)

ദർസ് 104 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 1)

ഓ എന്‍റെ ജമാഅത്തിൽ ബയ്അത്ത് ചെയ്ത് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന എന്‍റെ മിത്രങ്ങളേ, അല്ലാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അവൻ സന്തോഷിക്കുന്ന സൽക്കർമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സൗഭാഗ്യമരുളുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആൾബലം തുച്ഛമാണ്. നിങ്ങൾ പുച്ഛത്തോടെ വീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പണ്ടുകാലം തൊട്ടേ നടന്നുവരുന്ന അല്ലാഹുവിന്‍റെ അതേ…

Continue Readingദർസ് 104 : ജമാഅത്തിനുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ (ഭാഗം – 1)

ദർസ് 103 : രണ്ടുതരം ദൈവിക കല്പനകൾ & സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ നിർവ്വചനം.

രണ്ടുതരം ദൈവിക കല്പനകൾ ഇബാദത്തിനുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ കല്പനകൾ രണ്ടായി തരം തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.‌ ഒന്നാമത്തേത് ധനപരമായ ഇബാദത്തുകളും രണ്ടാമത്തേത് ശാരീരികമായ ഇബാദത്തുകളുമാകുന്നു. കയ്യിൽ ധനമുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയാണ് ധനപരമായ ഇബാദത്ത്. നിർദ്ധനർ അതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശാരീരിക ഇബാദത്തുകളും മനുഷ്യന് യുവത്വത്തിൽ തന്നെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വയസ്സ്…

Continue Readingദർസ് 103 : രണ്ടുതരം ദൈവിക കല്പനകൾ & സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ നിർവ്വചനം.

ദർസ് 102 : ഇഹലോകം സത്യവിശ്വാസിയുടെ തടവറ

'വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹീ ജന്നതാൻ' (തങ്ങളുടെ റബ്ബിന്‍റെ മഖാമിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് രണ്ട് സ്വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് - അറഹ്‌മാന്‍ 47) എന്ന സൂക്തത്തിന് വൈരുദ്ധ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലർ 'അദ്ദുന്യാ സിജ്നുല്ലിൽ മു‌അ്‌മിനീന്‍' (ഇഹലോകം സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് തടവറയാകുന്നു) എന്ന ഹദീസ് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതിന്‍റെ യഥാർത്ഥ…

Continue Readingദർസ് 102 : ഇഹലോകം സത്യവിശ്വാസിയുടെ തടവറ