ദർസ് 2: “നബി (സ) തിരുമേനിയെ പരിശ്രമിച്ച് പിൻപറ്റുക”

മനുഷ്യൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാതെയും കുഴപ്പങ്ങളിലേക്ക് ഇടപ്പെടാതെയും വലിയ്യ് ആയിത്തീരുന്നതെപ്പോൾ? മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചക്കായി രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് 'സുലൂക്ക്' മറ്റൊന്ന് 'ജസ്ബ്'. സുലൂക്ക് എന്നത് തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റേയും റസൂലിൽന്റേയും മാർഗ്ഗം അവലംബിക്കൽ. ഒരുദിവസം പോലും വിശ്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആ മഹാനായ നബി (സ)…

Continue Readingദർസ് 2: “നബി (സ) തിരുമേനിയെ പരിശ്രമിച്ച് പിൻപറ്റുക”

ദർസ് 1: “ദുആയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്മാറരുത്“

ഞാൻ ലോകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ഖുവ്വത്തെ യഖീൻ (ദൃഢവിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി)യിൽ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്.നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ എത്ര വർദ്ധിച്ചാലും ദുആയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്മാറരുത്. അവസാനം കൈവിടാതെ ചെയ്യുന്ന ദുആ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങളോട് നീരസം തോന്നുന്നത് കാണാം.തഹജ്ജുദിൽ ഉണർന്ന്…

Continue Readingദർസ് 1: “ദുആയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്മാറരുത്“