ദർസ് 22 : “അല്ലാഹുവില്‍ ദുര്‍ധാരണ (അഥവാ അശുഭമായ സങ്കല്പം) വെച്ചുപുലർത്തരുത്.”

എല്ലാ നീചത്വത്തിന്റെയും നാരായവേര് ദുർധാരണയാണ്. അതിനാല്‍ ശുഭമായ സങ്കല്പത്തോടെ അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കില്‍ എന്തും സാധിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിന്‍റെ കഴിവില്‍ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കില്‍ പിന്നെ എന്താണ് അസംഭവ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന തിന്മ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്‍റെ ശക്തിവിലാസങ്ങളിലും കഴിവുകളിലും പരിപൂര്‍ണ്ണ…

Continue Readingദർസ് 22 : “അല്ലാഹുവില്‍ ദുര്‍ധാരണ (അഥവാ അശുഭമായ സങ്കല്പം) വെച്ചുപുലർത്തരുത്.”

ദർസ് 21 : “ജുമുആ ശ്രേഷ്ഠമായ ഈദ്“

"അൽ യൗമ അക്മൽതു ലകും ദീനുകും' (അൽമായിദ 4) എന്ന ആയത്തിനു രണ്ട് വശങ്ങളാണുള്ളത്. അതായത്, ഒന്ന് നിന്റെ പവിത്രീകരണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രണ്ട് ഗ്രന്ഥം പരിപൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. പറയുന്നു, ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അത് ഒരു ജുമുആ ദിവസമായിരുന്നു. ഹദ്റത്ത് ഉമർ(റ) വിനോട്…

Continue Readingദർസ് 21 : “ജുമുആ ശ്രേഷ്ഠമായ ഈദ്“

ദർസ് 20 : “പ്രകടനപരതയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക“

പരോക്ഷമായ നിലയിൽ അല്ലാഹുവുമായി രഞ്ജിപ്പിലെത്തുന്നവനാരോ അവന്ന് അല്ലാഹു അന്തസ്സ് നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ പരോക്ഷമായി അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എക്കാലവും ഗോപ്യമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുമെന്ന് ധരിക്കേണ്ട. ‘റിയാ’ (അഥവാ  പരപ്രശംസാമോഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടനപരത) യെക്കേൾ ഭീമമായ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ശത്രു വേറെയില്ല. ഇത് ഉള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ…

Continue Readingദർസ് 20 : “പ്രകടനപരതയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക“

ദർസ് 19 : “അല്ലാഹുവിൽ ദുർഭാവന ഒരിക്കലും വെക്കരുത്“

കർപൂര സത്തിന്റെ പാനീയം കുടിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു മേൽ വിവരിച്ചത്. അടുത്ത ഘട്ടം സഞ്ചബീൽ അഥവാ ചുക്കിന്റെ ചേരുവയുള്ള പാനീയം സേവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. "വയുസ്ഖൗന ഫീഹാ കഅ്സൻ കാന മിസാജുഹാ സഞ്ചബീലാ" (അദ്ദഹർ 18) 'തുടർന്ന് അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ചഷകത്തിന്റെ ചേരുവ ചുക്കാകുന്നു.'…

Continue Readingദർസ് 19 : “അല്ലാഹുവിൽ ദുർഭാവന ഒരിക്കലും വെക്കരുത്“

ദർസ് 18 : “അധർമങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതിൽ അഹങ്കരിക്കേണ്ട! സുകൃതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക!“

ഇക്കാര്യം കൂടി ഓര്‍മ്മിച്ചുകൊള്‍വിന്‍! തഖ്‌വ എന്നത് കൊടിയ പാപങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനിക്കുന്നതിന്‍റെ മാത്രം നാമമല്ല. പ്രത്യുത, വളരെ സൂക്ഷ്മമായ പാപങ്ങളില്‍ നിന്നും വിട്ടുനിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പരിഹാസവും അവഹേളനവും നടക്കുന്ന സംഗമങ്ങളില്‍ ചെന്നിരിക്കലോ, അല്ലാഹുവിനേയും റസൂലിനേയും അവഹേളിക്കുന്ന യോഗത്തിലിരിക്കലോ, തന്‍റെ സഹോദരന്‍റെ അന്തസ്സിനുമേല്‍ ആക്രമണം നടത്തപ്പെടുമ്പോള്‍ അത്തരം കൂട്ടങ്ങളില്‍…

Continue Readingദർസ് 18 : “അധർമങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതിൽ അഹങ്കരിക്കേണ്ട! സുകൃതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക!“

ദർസ് 17 : “തഖ്‌വയുടെ പ്രഥമഘട്ടം”

ഏത് കൂട്ടുകെട്ടിലും സമ്മേളനത്തിലുമാണോ അധമ കാര്യങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അവയിൽ നിന്ന് അകലേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല അത്തരം സകല ചീത്തകാര്യങ്ങളുടെയും തരംതിരിവുകളെ സംബധിച്ച് ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തെന്നാൽ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നതാണ് പ്രഥമകാര്യം. ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കും? വിശുദ്ധ…

Continue Readingദർസ് 17 : “തഖ്‌വയുടെ പ്രഥമഘട്ടം”

ദർസ് 16 : “പരദൂഷണം, ദുർഭാവന എന്നിവയെക്കുറിച്ച്“

പ്രത്യക്ഷമായിത്തന്നെ കൊടിയ പാപങ്ങളിൽ ഗണിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ചിലത്. ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യാജമൊഴി, വ്യഭിചാരം, വിശ്വാസ വഞ്ചന, കള്ള സാക്ഷ്യം, അവകാശ ധ്വംസനം, ബഹുദൈവാരാധന തുടങ്ങിയവ. എന്നാൽ ചില പാപങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായവയാണ്. മനുഷ്യൻ അവയിൽ വ്യാപൃതനായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അറിയുന്നില്ല. യുവത്വത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യം പ്രാപിക്കുന്നു, പക്ഷെ പാപങ്ങൾ…

Continue Readingദർസ് 16 : “പരദൂഷണം, ദുർഭാവന എന്നിവയെക്കുറിച്ച്“

ദർസ് 15 : “നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും“

നോമ്പിനെപ്പറ്റി ചിലരുടെ ചോദ്യങ്ങളും മസീഹ് മൗഊദ്(അ) ന്റെ ഉത്തരങ്ങളും. ചോദ്യം : നോമ്പുകാരണു കണ്ണാടി നോക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഉത്തരം : പാടുണ്ട്. ചോദ്യം : നോമ്പുകാരനു തലയിലോ താടിക്കോ എണ്ണ തേക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഉത്തരം : പാടുണ്ട്. ചോദ്യം : നോമ്പുകാരനു…

Continue Readingദർസ് 15 : “നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും“

ദർസ് 14: “ദുറൂദ് ശരീഫ്“

'ദുറൂദ് ശരീഫ്' (നബി (സ) തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത്) സ്ഥൈര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രോജ്വലമായ മാർഗ്ഗം ദുറൂദ് ശരീഫ് ആണ്. അത് ധാരാളമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുവിൻ. എന്നാൽ കേവലമൊരു സമ്പ്രദായവും ശീലവും എന്ന നിലക്കല്ല, പ്രത്യുത റസൂൽ കരീ(സ) തിരുമേനിയുടെ സ്വഭാവ…

Continue Readingദർസ് 14: “ദുറൂദ് ശരീഫ്“

ദർസ് 13 :“നബിയുടെ വഫാത്തും അല്ലാഹുവിന്‍റെ ശക്തിപ്രഭാവവും “

(പുറത്തുനിന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഖാദിം (സേവകന്‍) സയ്യദ്നാ ഹദ്റത്ത് മസീഹ് മൗഊദ് (അ) ന്‍റെ സന്നിധിയില്‍ അങ്ങയുടെ വഫാത്ത് സമീപസ്ഥമാണെന്ന് സൂചനയുള്ള ഇല്‍ഹാം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തേങ്ങിക്കരയാന്‍ തുടങ്ങി, അപ്പോള്‍ ഹുസൂര്‍ (അ) അരുൾ ചെയ്തു:) ഇത്തരമൊരു വേള എല്ലാ നബിമാരുടെ അനുയായികള്‍ക്കും…

Continue Readingദർസ് 13 :“നബിയുടെ വഫാത്തും അല്ലാഹുവിന്‍റെ ശക്തിപ്രഭാവവും “