ഉമർ(റ)യും ഈസാ നബി(അ) ന്റെ മരണവും

മുസ്‌ലിം ലോകത്ത് ആദ്യമായുണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രാമാണികവും ഏകീകൃതവുമായ അഭിപ്രായം മുഹമ്മദ് നബി(സ)ക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മരിച്ചു പോയി എന്നതാണ്

Continue Readingഉമർ(റ)യും ഈസാ നബി(അ) ന്റെ മരണവും

ഹസ്രത്ത് ബാബാ ഗുരു നാനക് സാഹിബ് (റഹ്)

പൂർണമായി ഇസ്ലിമിക വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ട അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു വലിയായിരുന്നു സിക്ക് മത സ്ഥാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹദ്റത്ത് ഗുരുനാനക്ക് ജി.

Continue Readingഹസ്രത്ത് ബാബാ ഗുരു നാനക് സാഹിബ് (റഹ്)

ദൈവവിധിയും പ്രവര്‍ത്തനസ്വാതന്ത്ര്യവും

Read more about the article ദൈവവിധിയും പ്രവര്‍ത്തനസ്വാതന്ത്ര്യവും
cc: Raya Shokatfard, Source: http://www.onislam.net/

ഹദ്‌റത്ത് ഖലീഫത്തുല്‍ മസീഹ് നാലാമന്റെ “The Elementary Study of Islam” എന്ന പുസ്ത്കത്തില്‍ നിന്നും വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തതാണ് ഈ ലേഖനം.

Continue Readingദൈവവിധിയും പ്രവര്‍ത്തനസ്വാതന്ത്ര്യവും