മതസൗഹാര്‍ദത്തിന് ഇസ്‌ലാം നല്‍കുന്ന ഉന്നതമായ അദ്ധ്യാപനങ്ങള്‍

അതായത് മതകാര്യത്തില്‍ യാതൊരു ബലാല്‍ക്കാരവും ഇല്ല. കാരണം നേര്‍മാര്‍ഗത്തിലും വഴികേടിലും അല്ലാഹു വ്യക്തമായ വ്യതിരിക്തത കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തെളിവുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്. അയാളില്‍ യാതൊരു സമ്മര്‍ദ്ദവും ചെലുത്താവതല്ല.

Continue Readingമതസൗഹാര്‍ദത്തിന് ഇസ്‌ലാം നല്‍കുന്ന ഉന്നതമായ അദ്ധ്യാപനങ്ങള്‍