ഇസ്‌ലാം ലോകസമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയോ?

വസ്തുതയെന്താണെന്ന് വെച്ചാല്‍ ഇസ്‌ലാം മതം സമാധാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്വമാര്‍ന്ന മതവും മുഹമ്മദ് നബി(സ) സമാധാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്‌കര്‍ത്താവും മനുഷ്യസമുദായത്തിന് ശാന്തിയുടെ സന്ദേശമരുളിയ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശവാഹകനുമാണ്.

Continue Readingഇസ്‌ലാം ലോകസമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയോ?

മതപരിത്യാഗവും മൗലാനാ മൗദൂദിയും

Read more about the article മതപരിത്യാഗവും മൗലാനാ മൗദൂദിയും
Execution of a Moroccan Jewess by Alfred Dehodencq

മതത്തില്‍ യാതൊരു വിധ സമ്മര്‍ദങ്ങളുമില്ല എന്ന സുവര്‍ണ സൂക്തം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന മതമാണ് ഇസ്‌ലാം. ആ ഇസ്‌ലാമിനെ രാഷ്ട്രം അഥവാ അധികാര ശക്തിയുടെ മൂര്‍ത്ത രുപമാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും മതം മാറുന്നവന്‍ രാജ്യദ്രോഹിയെ പോലെ വധാര്‍ഹനാണെന്നും മൗലാനാ മൗദൂദി സിദ്ധാന്തിക്കുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഈ ഭീകര നിയമത്തിന് ഇസ്‌ലാമുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.

Continue Readingമതപരിത്യാഗവും മൗലാനാ മൗദൂദിയും