ഇബ്ലീസും ശൈത്വാനും

മൗലവി മുഹമ്മദ് അലവി സാഹിബ് അവലമ്പം: സത്യദൂതൻ, 2016 മാർച്ച്. ഇബ്‌ലീസ് എന്നും ശയ്ത്വാന്‍ എന്നും രണ്ട് പദപ്പ്രയോഗങ്ങള്‍ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനില്‍ കാണാം. ഇവയുടെ അര്‍ഥവും വിവക്ഷയും അറിയാത്തവരാണ് അധികമാളുകളും. വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനില്‍ ആഴത്തില്‍ ചിന്തിച്ച് അതിന്റെ അര്‍ഥവും താല്‍പര്യവും ഗ്രഹിക്കുക…

Continue Readingഇബ്ലീസും ശൈത്വാനും