ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിച്ചതെങ്ങനെ ?

ഇന്ത്യയില്‍ ഇസ്‌ലാം മത പ്രബോധനത്തിനും പ്രചാരണത്തിനും മുസ്‌ലിം രാജാക്കന്മാര്‍ യാതൊരു സംഭാവനയും നല്‍കയിട്ടില്ല. ഇസ്‌ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ രാജാക്കന്മാര്‍ക്കും അധികാരസ്ഥന്‍മാര്‍ക്കം കഴിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.

Continue Readingഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിച്ചതെങ്ങനെ ?